Telemarketing

Vi tar ansvar för hela processen från kampanjutformning till uppföljning.

En framgångsrik telemarketingkampanj bygger på mycket mer än bara effektiva säljsamtal. Därför tar vi ansvar för hela processen: vi hjälper dig gärna att utforma ett kreativt och säljande kampanjupplägg, garanterar välutbildade och motiverade säljare samt utvärderar och analyserar resultatet löpande. Vi ger dig dessutom redskapen du behöver för att uppnå samma goda resultat – eller nå ett ännu bättre – nästa gång.

1 Utformning

Du vet vilka mål ni har, vi vet hur ni uppnår dem.

Med drygt 15 års branscherfarenhet vet vi vad som fungerar och varför. Vilken kampanjvinkel som attraherar den utvalda målgruppen och hur man utformar ett värdeskapande erbjudande för att nå optimalt resultat. Vi har redskapen för att göra en noggrann målgruppsselektering och ta fram relevanta adressunderlag. Tillsammans med dig utformar vi ett starkt och effektivt kampanjupplägg.

2 Utförande

Drivna säljare och regelbunden utvärdering garanterar resultat.

Våra välutbildade säljare är både drivna och lyhörda, samt har erfarenhet av att arbeta mot flera olika branscher. För att maximera resultatet jobbar våra säljcoacher med aktiv medlyssning och under kampanjens gång utvärderar vi utfallet regelbundet. En av de största styrkorna med telemarketing är den inbyggda flexibiliteten – märker vi att ett kampanjupplägg skulle vinna på vissa justeringar kontaktar vi dig och föreslår konkreta förändringar.

3 Rapportering och analys

Vi gör inte bara ett bra jobb – vi berättar även varför resultatet blev bra.

Dagliga, informella check-up samtal i mobilen eller utförliga veckorapporter via mail? Vi för daglig statistik över alla våra uppdrag och rapporterar till dig så ofta du vill, samt på det sätt som passar dig bäst. Och vi nöjer oss inte med att berätta hur det går, vi berättar också varför. Varje projekt kan avslutas med en utförlig slutrapport och en analys som hjälper dig att nå bra resultat även i framtiden.

4 Uppföljning och arkivering

Vill du göra en repris på förrförra årets succékampanj? Inga problem.

Uniq Dialog arkiverar övergripande kampanjinformation. Det betyder att ni har tillgång till kampanjunderlag och rapporter även om den kampanjansvariga på ert företag slutar.

Mötesbokning

Använd företagets interna resurser på bästa sätt och låt oss göra förarbetet.

För att nå goda resultat är det viktigt att utnyttja resurserna kostnadseffektivt. Istället för att låta företagets anställda lägga tid och energi på att boka möten har du mycket att vinna på att låta oss sköta förarbetet. Uniq Dialog har lång och gedigen erfarenhet av mötesbokning inom ett flertal olika branscher, både inom B2B och B2C, och vi hjälper dig gärna med allt från målgruppsselektering till uppföljning.

1 Utformning

Vi hittar kunderna du söker

Upplägget är enkelt – du berättar för oss vilka mål ni har och vi bokar in de möten ni behöver. Utifrån ert företags speciella riktlinjer skräddarsyr vi ett samtalsmanus, vi har redskapen som behövs för att göra en detaljerad målgruppsselektering och hjälper gärna till att ta fram relevanta adressunderlag.

2 Utförande och dokumentation

Alla samtal dokumenteras och alla möten bekräftas.

Våra välutbildade säljare är både drivna och lyhörda. För att garantera optimalt resultat jobbar våra säljcoacher med aktiv medlyssning och under projektets gång utvärderar vi regelbundet resultatet. Alla samtal dokumenteras och underlaget blir ett användbart verktyg när ni ska förbereda kommande kundmöten. Varje bokat möte bekräftas via mail och/eller sms.

3 Rapportering och analys

Vi gör inte bara ett bra jobb – vi berättar även varför resultatet blev bra.

Dagliga, informella check-up samtal i mobilen eller utförliga veckorapporter via mail? Vi för daglig statistik över alla våra uppdrag och rapporterar till dig så ofta du vill, samt på det sätt som passar dig bäst. Och vi nöjer oss inte med att berätta hur det går, vi berättar också varför. Varje projekt kan avslutas med en utförlig slutrapport och en analys som hjälper dig att nå bra resultat även i framtiden.

4 Uppföljning och arkivering

Vill du granska förra årets samtal och identifiera heta leads inför årets satsning?

Uniq Dialog arkiverar övergripande kampanjinformation. Det betyder att ni har tillgång till kampanjunderlag och rapporter även om den ansvarige på företaget slutar.

Marknadsundersökningar

Lär känna dina kunder och förstå hur de tänker.

Ju mer du vet om dina kunders motiv, attityder, värderingar, åsikter och preferenser, desto bättre och mer genomtänkta beslut kan du fatta. Vi genomför regelbundet marknadsundersökningar inom ett flertal olika branscher, både gentemot företag och slutkonsumenter, och vi hjälper dig gärna med allt från målgruppsselektering till analys.

1 Utformning

Du ställer frågorna, vi tar fram svaren.

Hur nöjda är dina kunder? Vilket pris bör din vara ha? Och vilka är egentligen dina mest lojala köpare? Utifrån ditt företags speciella behov utformar vi en undersökning som kostnadseffektivt ger svar på era frågor. Vi har även möjlighet att göra en detaljerad målgruppsselektering och hjälper gärna till att ta fram relevanta adresslistor.

2 Utförande

Aktiv medlyssning ökar kvaliteten.

Vår välutbildade personal har erfarenhet av att arbeta mot flera olika branscher. För att garantera en hög kvalitet arbetar vi regelbundet med aktiv medlyssning och är alltid lyhörda för nya frågeställningar som kan uppstå längs vägen.

3 Resultat och analys

Efter genomförd undersökning kan vi sammanställa, tolka och analysera resultatet.

Servicesamtal

Snabbt, kostnadseffektivt och lika säkert som ett rekommenderat brev.

Ibland behöver man som företag snabbt nå ut till en avgränsad grupp kunder. Det kan t ex handla om att informera om internetbankens kommande systemändring och vilka konsekvenser det får för användarna eller meddela alla charterresenärer att morgondagens flyg till Madeira är inställt.

Vi hjälper dig att snabbt föra ut aktuell information till dina kunder och säkerställer att alla som berörs har tagit del av den. Alla servicesamtal utformas på ett sätt som förstärker ert företags identitet och de värden ni står för.

Målgruppsselektering

Vi hjälper dig att hitta målgruppen du söker.

Vill du kommunicera med män, 35-36 år, som har storlek 43 i skor? Eller söker du efter kvinnor som bor i storstad, gärna handlar ekologiskt och skulle vara intresserade av att testköra en elbil? Oavsett hur din målgrupp ser ut hjälper vi dig att hitta den. Du bestämmer själv hur många parametrar som ska ingå i selekteringen och vilken geografisk avgränsning vi ska använda oss av.

Vår avancerade målgruppsselektering ingår i flera av våra tjänster, men kan även köpas separat.

Kundservice

Vi hjälper dig att behålla, vårda och förädla de kunder du redan har.

Att attrahera nya kunder är ofta både kostsamt och energikrävande. I sin iver att växa glömmer många företag bort att vårda de kunder de redan har, trots att en välfungerande kundservice är en verkligt lönsam investering. Genom att lägga ut hela, eller delar av, din kundservice på oss frigör du inte bara viktiga resurser i ditt företag – du får dessutom en samarbetspartner som är 100% fokuserad på att behålla, vårda och förädla din nuvarande kundbas.

Flexibelt och kostnadseffektivt

Klassiska kundtjänstärenden, fakturafrågor, leveransbesked eller målinriktade winback-samtal – vår kundservice-tjänst är precis så flexibel som du önskar och du väljer själv om du vill att vi ska ta hand om hela kundserviceuppdraget eller vissa avgränsade delar. Vi kan även fungera som en effektiv overflowpartner – ett kostnadseffektivt sätt att lösa tillfälliga belastningstoppar.

Aktiv winback och fokus på merförsäljning

Vår personal arbetar med ett tydligt fokus: att öka kundnöjdheten, stärka lojaliteten och skapa merförsäljning. Vi har stor erfarenhet av både winback- och anti churn-hantering, och vet vikten av att lyssna och hitta lösningar som inte bara gör dina kunder nöjda utan också motiverar dem att handla mer.